Menu

Organisatie

College van bestuur

De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor Mondiaen is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het CvB is de werkgever van de personeelsleden van Mondiaen. Marcel van den Hoven is sinds oktober 2019 voorzitter van het College van Bestuur van Tangent.

Marcel van den Hoven

Marcel van den Hoven

Voorzitter

Raad van Toezicht

De RvT van Mondiaen bestaat uit vijf leden. De samenstelling en de aandachtsgebieden zien er als volgt uit:

Martin Staats

Voorzitter - Lid sinds januari 2017 Organisatie en HRM, remuneratie

Berit Lindemann

Vice-voorzitter - Lid sinds oktober 2019 Kwaliteit, remuneratie

Paul Hellings

Lid sinds oktober 2019 Organisatie en Financiën, auditcommissie

Erwin Brouwer

Lid sinds januari 2024 - Kwaliteit

Arwin Yu

Lid sinds april 2024 - Organisatie en Financiën, auditcommissie

Werken bij Mondiaen

Iederéén verdient het zichzelf te blijven ontwikkelen. Kinderen, maar zeker ook onze professionals. Voor collega’s, stagiaires en zij-instromers bieden we een inspirerende omgeving, waar fouten maken mag en waar van elkaar leren en voor jezelf zorgen moet. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en waarderen onze verschillen. Elk individueel talent draagt op een unieke manier bij aan dat wat we samen belangrijk vinden: de ontwikkeling van ieder kind. Professioneel thuiskomen noemen we dat.