Menu

Klachtenregeling

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Er zijn natuurlijk heel veel zaken waar ontevredenheid over kan ontstaan: het gevoel niet gehoord of gezien te worden, een verwachting die niet wordt waargemaakt, een tegenvallend resultaat. Meteen het ontevreden gevoel bespreekbaar maken met degene die erbij betrokken is meestal is de beste aanpak. Maar als de kwestie zich daarmee niet oplost, kan een derde partij uitkomst bieden. Heb je als medewerker of als ouder van een kind van een Mondiaen-locatie een klacht, dan zijn er – afhankelijk van het niveau waarop het conflict zich afspeelt - veel mogelijkheden om een ‘bemiddelaar’ in te schakelen. Er is een uitgebreid scala: van een empathische collega tot aan de Landelijke Geschillencommissie. Alle mogelijkheden en opties zijn beschreven in de Klachtenregeling voor Opvang en voor Onderwijs. Mondiaen heeft de bestaande regeling tegen het licht gehouden en geactualiseerd.

Externe Vertrouwenspersonen Mondiaen
Annelies Spitz
06-3364 6887  anneliesspitz@vertrouwenswerk.nl

Roy Ploegmakers
06-4808 8774  royploegmakers@vertrouwenswerk.nl

Klachten Mondiaen
info@mondiaen.nl 

 

Klachtenregeling Opvang
Klik hier voor de Klachtenregeling Opvang.

Geschillencommissie Kinderopvang
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
070 – 310 53 10
Kinderopvang - De Geschillencommissie

Klachtenregeling Onderwijs
Klik hier voor de Klachtenregeling Onderwijs. 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
030 - 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

BEZIG
Amstelwijckweg 17a
3316 BB in Dordrecht
085-8768780
www.bbezig.nl