Menu

Mondiaen

Mondiaen is een organisatie voor kinderopvang en primair onderwijs met meer dan 600 professionals. We hebben 11 kinderopvang locaties en 17 scholen in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout, Goirle en Gilze-Rijen. Overal werken we als experts samen en begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen die met elkaar verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving. Dat doen we in inspirerende, duurzame en uitdagende leeromgevingen met gedreven vakmensen.

 

De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor Mondiaen is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het CvB is de werkgever van de personeelsleden van Mondiaen. Marcel van den Hoven is sinds oktober 2019 voorzitter van het College van Bestuur van Mondiaen.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De RvT controleert het handelen van het CvB en staat het CvB gevraagd en ongevraagd terzijde. De RvT is werkgever van het CvB.

Over ons

Maak kennis met het Bestuur

Onderwijs

Meer informatie over medezeggenschap

GMR bij Mondiaen

Bij Mondiaen is inspraak geregeld via Medezeggenschapsraden. Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR bespreekt zaken die de eigen school aangaan. Daarnaast heeft de MR advies- en instemmingsrecht over beleidsbeslissingen op schoolniveau.

De GMR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden van de scholen van Mondiaen. De GMR overlegt met het College van Bestuur over zaken die alle scholen van Tangent aangaan. Daarnaast heeft de GMR advies- en instemmingsrecht over voorgenomen besluiten van het College van Bestuur. De vergaderstukken zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links.

Voorzitter

Tom Hutten

Secretaris

Gijs van Hal

E-mailadres

gmr@tangent.nl

Koers

Onze stip op de horizon voor de wereld van morgen staat omschreven in onze koers. Bekijk de video of download het document — of allebei!

Koers 2024-2028
pdf

Over Mondiaen

We omarmen diversiteit en benaderen uitdagingen op verschillende manieren om gelijke kansen te creëren. Dit alles om samen het verschil te maken en een inspirerende omgeving te bieden waar spelen en leren hand in hand gaan.

Werken bij Mondiaen

Iederéén verdient het zichzelf te blijven ontwikkelen. Kinderen, maar zeker ook onze professionals. Voor collega’s, stagiaires en zij-instromers bieden we een inspirerende omgeving, waar fouten maken mag en waar van elkaar leren en voor jezelf zorgen moet. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en waarderen onze verschillen. Elk individueel talent draagt op een unieke manier bij aan dat wat we samen belangrijk vinden: de ontwikkeling van ieder kind. Professioneel thuiskomen noemen we dat.

Kom jij bij ons naar school?

Kom jij bij ons naar school?

Vind een vestiging bij jou in de buurt en vraag een rondleiding aan
Vind een school