Menu

Protocollen en documenten

Privacyverklaring

Verklaring

Pedagogisch beleid

2024

Aanvullende voorwaarden Mondiaen

2024

General Terms and Conditions

for Childcare

Algemene Voorwaarden

Kinderopvang

Schorsen en verwijderen

Protocol

Bestuursverslag

2017

Bestuursverslag

2018

Bestuursverslag

2019

Bestuursverslag

2020

Bestuursverslag

2021

Bestuursverslag

2022

Werken bij Mondiaen

Iederéén verdient het zichzelf te blijven ontwikkelen. Kinderen, maar zeker ook onze professionals. Voor collega’s, stagiaires en zij-instromers bieden we een inspirerende omgeving, waar fouten maken mag en waar van elkaar leren en voor jezelf zorgen moet. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en waarderen onze verschillen. Elk individueel talent draagt op een unieke manier bij aan dat wat we samen belangrijk vinden: de ontwikkeling van ieder kind. Professioneel thuiskomen noemen we dat.